Główny Szlak Beskidzki

W ramach projektu długoterminowego, który będziemy realizować przez kilka najbliższych lat postanowiliśmy przejść etapami Główny Szlak Beskidzki. Szlak wiedzie zarówno przez bardzo uczęszczane szlaki Beskidu Śląskiego jak i przez dużo rzadziej odwiedzane zakątki Beskidu Niskiego. Dzięki temu będziemy mieli okazję odwiedzić miejsca malownicze i nie zatłoczone jak nasz najbliższy Beskid Śląski.

Trasę podzieliliśmy na wiele etapów, pierwsze z nich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim będziemy na pewno realizować jako jednodniowe wycieczki z racji niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, natomiast odleglejsze miejsca będziemy starać się odwiedzać w weekendy lub podczas kilkudniowych wycieczek.

Całość relacji będziemy sukcesywnie uzupełniać o opisy, zdjęcia oraz spostrzeżenia.

Przy okazji dzieci będą miały możliwość zdobycia kilku nowych odznak. Mało kto wie, ale Główny Szlak Beskidzki jest szlakiem za który można zdobyć aż 5 odznak turystycznych. Jedna w ramach PTT a 4 w ramach PTTK. Konkretne regulaminy znajdują się w linkach poniżej.
1/ Regulamin Odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT “Główny Szlak Beskidzki”
2/ Regulamin Odznaki Główny Szlak Beskidzki

Przed rozpoczęciem zachęcamy do zapoznania się szczegółowo z całością trasy:

Aktualne postępy:

1. Z Ustronia na Równicę i do Ustronia -> relacja

2. Z Kamesznicy do Węgierskiej Górki -> relacja

3. Z Przełęczy Glinne na Pilsko -> relacja

4. Ze Stożka do Ustronia -> relacja