Home Miejsca Odszkodowanie za opóźniony lot – kiedy przysługuje

Odszkodowanie za opóźniony lot – kiedy przysługuje

by Joanna

Nie ma nic bardziej frustrującego przed urlopem niż informacja, że nasz lot jest opóźniony. Na szczęście w takim przypadku podróżującym przysługuje odszkodowanie.

Odszkodowanie w przypadku ruchu lotniczego przysługuje pasażerom dzięki Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w którym ustanowiono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91).

Opóźniony lot może się zdarzyć każdemu. Nie ma na to reguły. Może to być zarówno w przypadku regularnych liniach lotniczych jak LOT, KLM, Emirates, Aeroflot itd jak i w tanich liniach lotniczych jak Wizz Air, Ryanair, Norwegian, airBaltic itd. Rozporządzenie stosujemy do wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej, a także tych które zaczynają się lub kończą na terenie Unii.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przykładowo odszkodowanie za opóźniony lot Wizz Air przysługiwać będzie w przypadku odwołania przez Wiz Air lotu z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni i bez propozycji lotu alternatywnego lub jeśli pasażer otrzymał odmowę wejścia na pokład pomimo tego, że stawił się do odprawy w wyznaczonym przez przewoźnika terminie.

Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawach C-402/07 i C-432/07 stwierdził, że opóźnionym lotem jest ten którego pasażerowie znajdą się w miejscu docelowym co najmniej 3 godziny po czasie w którym mieli dolecieć na miejsce przeznaczenia. Trybunał podkreślił:

Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Niemniej takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

( Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. )

W związku z tym w przypadku opóźnienia lotów:

  • o 2 lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów lub
  • o 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów lub
  • o 4 lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej

pasażerom przysługuje pomoc w postaci posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania (często jako bony do wykorzystania na lotnisku) oraz m.in. możliwość skorzystania z telefonu. W przypadku gdy czas odlotu nastąpi co najmniej dzień później to przewoźnik musi nam pokryć koszt noclegu w hotelu oraz koszty transportu do niego. Jeśli opóźnienie przekroczy 5 godzin to w tym przypadku przysługuje nam prawo do zwrotu kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony (jeżeli lot jest łączony to rozporządzenie w takim przypadku ma odpowiednie wytyczne).

Oprócz tego pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż wymienione powyżej

O odszkodowanie można starać się samemu (zapoznając się wcześniej dokładnie z rozporządzeniem i przysługującymi pasażerom prawami) albo zlecić to jednej z firm zajmującej się takimi przypadkami. Firm odzyskujących odszkodowania jest na rynku kilka, jedną z nich jest np. AirHelp, która pomaga odzyskać odszkodowanie za opóźniony lot.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

1 komentarz

Guru Podróży 10 lutego, 2020 - 13:26

Mnie jeszcze nigdy nie udało się nic wywalczyć od linii lotniczych, a próbowałam kilka razy mając solidne powody. To jest trochę walka z wiatrakami, ale zawsze warto próbowac 😉

Odpowiedz

Zostaw komentarz